ตลาดน้ำดอนหวาย นครปฐม

ตลาดน้ำดอนหวาย

เที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย นครปฐม ลงเรือที่วัดไร่ขิง 60 บาท 30 นาทีถึงตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำเก่าแก่เด่นเรืองของกินทั้งคาวหวาน รวมถึงผักและผลไม้สดๆ

แผนที่ตลาดน้ำดอนหวาย