กล้วยตากปลอดสารเคมี

กล้วยตากจากสวนเกษตรอินทรีย์

กล้วยตาก naiHua ผลิตจากกล้วยน้ำว้าปลอดสารเคมี 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *