เรือนรัตนะ อัมพวา

ที่พักอัมพวา

บรรยากาศตอนเช้ามืด บนสะพาน หน้าเรือนรัตนะ

เรือนรัตนะ อัมพวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *