แกงไตปลา โดยใช้พริกแกงคั่ว ปรุงโดยนายหัว

พริกแกงใต้

แกงไตปลา โดยใช้พริกแกงคั่ว ปรุงโดยนายหัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *